רחמים ומחילה

אמצע אוגוסט, שיאו של הקיץ. בשבוע הבא נקדם בברכה את חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. 

חודש אלול נבחר למטרה זו לא רק בשל היותו קרוב ל"ימים הנוראים", עשרת ימי תשובה שבין ראש השנה ליום כיפור, אלא גם בהיותו בעל סגולות מיוחדות בכל הקשור לסליחה על חטא ולמחילת עוונות. כידוע, שיבר משה את לוחות הברית שניתנו לו בהר סיני, כאשר ירד מן ההר וחזה בבני ישראל סוגדים לעגל הזהב. מאורע זה התרחש על פי המסורת היהודית בשבעה עשר בתמוז. בראש חודש אלול נצטווה משה לעלות בשנית ההרה כדי לקבל את לוחות הברית השניים, לאחר שאלוהים נתרצה להפצרות משה למחול לעם ישראל על חטא כבד זה. גם שהות זו על הר סיני, שהחלה בראש חודש אלול, ארכה ארבעים יום. היא נסתיימה איפה בעשרה בתשרי, הוא יום הכיפורים, וביום זה: "ויאמר ה' סלחתי כדבריך". כך הונצחו בהיסטוריה היהודית ארבעים יום אלה כימי הרחמים והסליחות ועת הרצון מלפני ה', לקבלת תפילות ישראל ולמחילה על עוונותיהם.

שלוש דרכים מונים מקורותינו, שיש בהן להעביר את רוע הגזירה: תשובה, תפילה, וצדקה. שלוש אלו נרמזו בראשי התיבות של חודש אלול: תשובה – "ומל ה' אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך". תפילה – "אני לדודי ודודי לי" . צדקה – "ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים". גם מרמזים אלו משתקף חודש אלול כחודש בו נפתחים שערי שמיים לרחמים ולסליחות.

השנה, "שנת הקורונה", חשיבות מיוחדת לחודש אלול. כולנו מחפשים את הדרך החכמה להתמודד מול מגיפת הקורונה. בהקשר זה התגלגל לידי סיפור יפה של פאולו קואליו, המציב נקודת מבט מעניינת על הלימודים והשאיפה לחכמה:

"מספרים על נזיר בודהיסטי בשם שואן, שנהג להטיף לתלמידיו כמה חשוב ללמוד פילוסופיה עתיקה, כדי להכיר ולדעת מה הגו אבותיה. אחד התלמידים, שהיה שקדן ובעל כוח רצון מיוחד, רשם באדיקות את כל דבריו של שואן, ואת שארית היום העביר בהרהורים אודות ההוגים הקדומים. לאחר שנה של לימודים קדחתניים חלה התלמיד, אך למרות מחלתו המשיך לפקוד את ספסל הלימודים. 'אמנם חולה אני', אמר התלמיד לשואן, 'אך לא אוכל לנוח כי רודף אני אחר החוכמה, וזמני יקר מכדי שאוכל לכלותו לשווא'. לשמע הדברים הללו הרצינו פניו של שואן והוא שאל את התלמיד: 'ומניין לך כי החוכמה נמצאת לפניך? אולי היא פוסעת אחריך, מנסה להשיגך ואתה אינך מאפשר לה? להרפות, תלמידי היקר, זו גם חוכמה'" (מספרו של פאולו קואליו 'קצרצרים' בהוצאת ידיעות אחרונות).

מלבד הקורונה אנו נמצאים במשבר פוליטי מתמשך, ואולי עומדים בפני מערכת בחירות נוספת, רביעית במספר.

אסיים בשירו של שאול טשרניחובסקי אני מאמין, שיר שלדעתי היה צריך להיות המנון המדינה שלנו, בתקווה שרוחו של השיר תשרה על כולנו ונחיה כאן במדינת היהודים בכבוד, בשיוויון, בביטחון ובאמונה.

קריאה נעימה.

 

אני מאמין /שאול טשרניחובסקי

 

שחקי שחקי על החלומות,
זו אני החולם שח.
שחקי כי באדם אאמין,
כי עודני מאמין בך.

כי עוד נפשי דרור שואפת,
לא מכרתיה לעגל פז,
כי עוד אאמין באדם,
גם ברוחו, רוח עז.

רוחו ישליך כבלי-הבל,
ירוממנו במתי-על:
לא ברעב ימות עובד,
דרור לנפש, פת-לדל.

שחקי כי גם ברעות אאמין,
אאמין, כי עוד אמצא לב,
לב תקוותי גם תקוותיו,
יחוש אושר, יבין כאב.

אאמינה גם בעתיד,
אף אם ירחק זה היום,
אך בוא יבוא – ישאו שלום,
אז וברכה לאום מלאום.

ישוב יפרח אז גם עמי,
ובארץ יקום דור,
ברזל-כבליו יוסר מנו,
עין-בעין יראה אור.

יחיה, יאהב, יפעל, יעש,
דור בארץ אמנם חי,
לא בעתיד, בשמים –

חיי רוח לו אין די.

אז שיר חדש ישיר משורר,
ליפי ונשגב לבו ער
לו, לצעיר, מעל קברי
פרחים ילקטו לזר.

דילוג לתוכן