החירות שבחוק

תחילתו של חודש ניסן, אביב, הטבע בשיאו, במיוחד אחרי חודש מרץ המיוחד שחווינו. הכל מלבלב ופורח, שעות האור מתרבות, אביב הגיע פסח בא!
חג הפסח הוא המועד החשוב ביותר בלוח השנה היהודי, הראשון בשלושת הרגלים, יום הולדתו של עם ישראל היוצא מבית עבדים לחירות. "בכל פסח חייב אדם לשאול את עצמו: מתי נולדתי? היכן נולדתי? מהו הזיכרון ההיסטורי שאני נושא עמי? אני מסתכל בתעודת הזהות שלי וקורא את מה שכתוב בכתב בלתי נראה: הוריי נולדו כעבדים במצרים, כשפרעה מלך מצרים ציווה על רצח העם הראשון בהיסטוריה. גם אני הייתי שם" (יצחק טבנקין).
ליל הסדר הוא יום ההולדת של עם ישראל. בלילה הזה נצא למסע משפחתי: נחווה מחדש את היציאה של אבותינו מעבדות לחירות, משיעבוד פנימי אל חופש ותקווה. בסדר השנה נחשוב גם על הקורונה והשפעותיה, נזכור שעברנו את פרעה ונעבור גם את זה.
התורה חייבה סילוק מוחלט של כל חמץ מן הבית, שלא ייאכל, יימצא או ייראה: "שבעת ימים שאר לא ימצא בבתיכם… כל מחמצת לא תאכלו, בכל מושבותיכם תאכלו מצות" (שמות י"ב י"ט-כ). מה פשר הסילוק והטיהור הזה? כיצד הוא קשור לחג האביב והחירות? כיצד עבודת הפרך של ביעור פירורי לחם ישן קשורה לחירות? חלק מהפרשנים מתייחסים ל'חמץ' באופן מטאפורי, סמל מוחשי לדברים שאותם עלינו לבער בחיינו, בתחום הנפשי, המוסרי והחברתי. הניקיון החיצוני נעשה תמריץ לניקיון פנימי, להתבוננות בנפשנו פנימה ולביעור ה'חמץ' מתוך לבנו. לאחר סילוק הישן והמוחמץ, יש מקום להתחדשות של אביב וליציאה לדרך חדשה, משוחררת יותר.
הדבר הראשון שאלוהים מספר על עצמו במעמד הר סיני הוא: "אנוכי ה' אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" (שמות כ' ב). אלוהים אומר זאת לפני שהוא מצווה עלינו לא לגנוב ולא להרוג; לפני שהוא מצווה עלינו לשמור את השבת ולא לעבוד אלילים. בכך הוא מצווה עלינו לזכור לעד שאלוהינו הוא אלוהים של חירות, ושהמצוות הן מתנות ולא עול. קבלתן אינה מהווה השתעבדות, אלא שחרור. יותר מכך: אלוהים רוצה ללמדנו שחירות תלויה בחוק. יכולנו לבחור לחגוג את חירותנו במסיבה פרועה ו'משוחררת', אבל אנו עושים 'סדר' של חוקים והלכות.
אסיים בשירו של היינריך היינה שתורגם על ידי לאה גולדברג, שיר אביב, ובברכת חג חירות שמח ואביב פורח. קריאה נעימה.

שיר אביב / היינריך היינה
אט זורמת בנפשי
מנגינת הטוהר,
עופה, שיר אביב חפשי,
אל מרחב שטוף זוהר.

עופה נא אל הגינה
בה פריחה התחילה,
אם תפגוש בשושנה
תן את ברכתי לה.

דילוג לתוכן