כפר ורדים והסביבה ׀ מקומון ׀ א-לה כפר ׀ עיתון הגליל | אתר ראשי | מאיר גרינפלד גליון 296

מאיר גרינפלד גליון 296

למה פרשתי מסיעת אופק בתנופה

מאיר גרינפלד

סיעת אופק הוקמה לפני כעשר שנים ע"י חברים בוועד המנהל של אגודת משתכני כפר ורדים. הסיעה קמה לאחר בלימת ניסיון חרדי להקים קהילה חרדית בכפר ורדים, בדומה למה שקרה ביבניאל וקורה בימים אלה במספר מקומות בארץ – דחיקת רגליהם של החילונים בשכונות חילונית בירושלים, ערד, בית שמש ועוד. מאחר וגורמים במועצה המקומית, בראשות רון מוסקוביץ, ניסו לחבל במאבק, הוחלט להקים סיעה שתרוץ למליאת המועצה בבחירות 2008 במטרה להגן על אופי הישוב.
סיעת אופק לא העמידה מועמד לראשות המועצה אלא פעלה במליאת המועצה. חברי הסיעה היו הפעילים ביותר מבין כל חברי מליאת המועצה, למרות שהיו באופוזיציה, דבר שהיה לצנינים בעיני ראש המועצה המתפטר.
בינואר השנה החליטה הנהלת הסיעה, להריץ מועמד משלה לראשות המועצה. כמו כן הוחלט לפעול להגדלת מספר חברי הסיעה ע"י צירוף תושבים חדשים. כל מצטרף חדש לסיעה אמור היה למלא ולחתום על טופס בקשה שבה הוא מתחייב לקבל את תקנון הסיעה. לפי התקנון רק חברי סיעה בעלי ותק של שלושה חודשים לפחות זכאים להשתתף בבחירת המועמדים למליאת המועצה. גיוס החברים אמור היה להסתיים לכל המאוחר כ-4 חודשים לפני הבחירות.
במארס החליטה הנהלת הסיעה להמליץ על עופר חלה כמועמד הסיעה לראשות המועצה. ההמלצה אושרה פה אחד ע"י חברי הסיעה. מאותו יום ואילך לקח על עצמו המועמד לראשות המועצה, עופר ח., את ניהול קמפיין הבחירות.
בהמשך, החלו ה'שיבושים':
1. בחודש יוני היה צריך להתקיים מפגש במאר"ג שבו עופר חלה היה אמור להציג לפני תושבי הכפר את החזון והמטרות של "אופק בתנופה" ולרשום את המעוניינים להצטרף לסיעה. המפגש לא התקיים מעולם.
2. ב 21/8 , כחודש לפני תאריך היעד למסירת שמות המועמדים למועצה (26/9) התקיימה בביתי ישיבת סיעה שבה נקבע (להלן ציטוט מהפרוטוקול):
"... 1. בעוד כחודש ימים, ב- 26 בספטמבר, יש להגיש, לפי החוק, למינהלת הבחירות ולמשרד הפנים את שם המועמד לראשות המועצה ורשימת המועמדים למליאת המועצה.
2. רוב חברי הסיעה אינם מעוניינים להיות ברשימת המועמדים למועצה החדשה. נכון להיום, המועמדים היחידים הינם עופר חלה ומאיר גרינפלד. ואם לא יחול שינוי, הרי שרשימת תשעת המועמדים של הסיעה תכלול 7 מועמדים חדשים, שאינם חברים היום בסיעת אופק."
3. בהתייעצות טלפונית שנערכה אחרי הישיבה בין מספר חברים, סוכם על דעת עופר חלה ומאיר גרינפלד, שבראש הרשימה יעמוד עופר חלה כמועמד הסיעה לראשות המועצה. במקום שני או שלישי, יהיה יו"ר הסיעה מאיר גרינפלד.
4. הרשימה הסופית של המועמדים ומיקומם ברשימה תאושר ע"י הנהלת הסיעה
לפני 26/9/18 ..."
3. למרות הסיכום הנ"ל, נראה שלעופר חלה הייתה תוכנית אחרת לבחירת המועמדים. רק יום אחד לפני הגשת הרשימות ב-25/9, זימן אליו הביתה בשעות הערב את חברי הסיעה, 15 במספר, וכן שכנים וחברים, 55 איש ואישה, שרק כ-30 מהם הגיעו. אני חוזר שנית, רוב אלה שהגיעו לא היו חברי סיעה ולא הכירו את התקנון ורובם אף לא הכירו את חברי הסיעה הוותיקים. רובם גם לא הכירו זה את זה.
בשעה שמונה בערב תמה ספירת הקולות.
4. מתוך 70 פתקי הצבעה, 15 היו של ותיקים בעלי זכות הצבעה. 30 פתקים היו של תושבים שהגיעו וחתמו על טופס הצטרפות לסיעה ומילאו טופס הצבעה. כ-25 טופסי הצטרפות לסיעה ודירוג המועמדים מולאו ע"י קרובי משפחה. עופר מילא טפסים בשם בנו החייל, שלא היה נוכח. מועמד אחר מילא טפסים בשם אישתו ובנו הסטודנט, שסירבו להגיע להצבעה. גלית חיים וגלית אפורי, העוזרות של עופר, שהצטרפו לסיעה באותו מעמד, מילאו טפסים בשם ילדיהן.
תהליך הבחירות היה אירוע מביש. האנשים שלא היו חברי סיעה הוזמנו רק על מנת למלא בחופזה טופס הצטרפות וטופס הצבעה עבור עצמם ועבור קרוביהם. הם התייעצו עם עופר או עם אחת מעוזרותיו בעד מי להצביע. הרשימה לא הובאה לאישור הנהלת הסיעה וממילא לא אושרה על ידה. תקנון הסיעה לא כובד.
5. עופר חלה הגיש את רשימת המועמדים למחרת היום לנציגת משרד הפנים. רגע לפני ההגשה, כשהיה ברור שמקום 5 ברשימה התרוקן (הייתי מספר 5 והתפטרתי), הכניס עופר למקום 5 חבר סיעה שלא היה ברשימת המועמדים ולא נבחר ע"י אף אחד.
היות שהתברר לי שהליך הבחירה שעופר חלה נקט בו לא היה דמוקרטי, הודעתי על פרישתי מסיעת אופק בתנופה, שחשבתי ברוב תמימותי, שהיא המשך של סיעת אופק. יהיו כאלה, בוודאי, שישמחו שפרשתי. אני סומך על האחרים, שיבינו מה קרה, ויצטערו שסיעת אופק הלכה לעולמה. אופק בתנופה, לטוב ולרע, איננה סיעת אופק.